News

ความแตกต่างของกล้อง DSLR และกล้อง Mirrorless ที่เราควรรู้

หลายท่านที่กำลังคิดอยากจะซื้อหากล้องตัวใหม่อยู่แต่ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกกล้องชนิดใดดีระหว่างกล้อง DSLR กับกล้อง Mirrorless ว่ากล้อง 2 แบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร และควรเลือกกล้องแบบไหนที่จะคุ้มค่าต่อการใช้งานได้ดี ฉะนั้นวันนี้เรามาหาคำตอบกันคะ

Posted on

แนะนำกล้อง DSLR ที่เซียนกล้องต้องมีไว้ในครอบครอง

กล้อง DSLR เป็นกล้องถ่ายรูปซึ่งสร้างมาเพื่อการถ่ายภาพให้ออกมามีความสวยงามแบบมืออาชีพ การใช้งานของกล้อง ก็จะมีความแตกต่างจากการใช้กล้อง Compact หรือกล้อง Mirrorless อยู่บ้าง ส่วนการเลือกกล้อง DSLR ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน